Het Complete Boek: Excel voor professionals

Het Complete Boek: Excel voor professionals

Uitvoering
Boek, 672 pagina's
Auteur
ISBN
9789059405462
Gepubliceerd
2012
€ 44,95
niet meer leverbaar

Microsoft Excel vervult in kleine en grote bedrijven een belangrijke rol bij het dagelijkse kantoorwerk. Met het programma valt veel tijdwinst te behalen, zeker als u er efficiënt mee kunt werken – en daar zit vaak de kneep. Excel is zo enorm veelzijdig dat vrijwel niemand alle mogelijkheden kent. Daardoor blijft een deel van de kracht van Excel onbenut.

Dit boek brengt daar verandering in. Het is geschreven om te laten zien hoe Excel werkt. U leert niet alleen wat u moet doen, maar ook waarom. Het boek bevat duizend formules met heldere uitleg, waardoor u elk voorbeeld kunt vertalen naar uw eigen situatie en de techniek kunt toepassen in uw werkzaamheden.

In het eerste hoofdstuk wordt uw kennis van de basisprincipes opgefrist en daarna gaat het boek de diepte in. Behandeld worden onder meer:

 • Lijsten weergeven, sorteren, filteren en ontdubbelen
 • Wiskundige functies: optellen, afronden, delen en vermenigvuldigen
 • Functies voor datum en tijd
 • Zoeken en vervangen
 • Informatie over cellen en werkbladen opvragen
 • Logische functies: ALS, EN en OF
 • Statistische functies zoals AANTAL, MEDIAAN, PERCENTIEL en STDEV
 • Financiële functies voor rendementsberekeningen, afschrijvingen en scenario's
 • Werken met matrixformules
 • Gegevens uitbeelden met balken en sparklines
 • Grafieken maken, aanpassen en opmaken
 • Werken met gegevens voor grafieken
 • Speciale grafieken: spreidingsplot, boxplot en Gantt-grafiek
 • Werken met ­draaitabellen
 • Keuzelijsten inbouwen
 • Resultaten presenteren in een dashboard
 • Verbindingen leggen met internet, Word en PowerPoint
 • Macro's opnemen en aanpassen
 • Macro's schrijven in VBA

Op de website www.vanduurenmedia.nl treft u aanvullend materiaal aan.

Website: www.exceltekstenuitleg.nl

Downloadbare bestanden
Wis filter
 • Wim de Groot

  Wim de Groot

  Wim de Groot (1959) schrijft artikelen over Excel voor het populaire tijdschrift ComputerIdee en boeken bij van Duuren Media. Als freelance auteur heeft hij al vele lezers weten te boeien met dit rekenprogramma. Hij begeleidt in de gezondheidszorg mensen...
  Groot G

Het Complete Boek: Excel voor professionals

Voor wie is dit boek bedoeld?
1
Goed beginnen
Werken met dit boek
Even opfrissen: gegevens invoeren
Even opfrissen: snel door het werkblad gaan
Even opfrissen: kopiëren en plakken
Even opfrissen: werken met formules en functies
Alle formules in het werkblad tonen
Cellen samenvoegen en centreren
Tekst laten teruglopen
Invoer beperken met valideren
Het werkblad beveiligen
De opschriften in beeld houden
2
Werken met lijsten
Rijen en kolommen inklapbaar maken
Slim zoeken
De joker inzetten
De lijst sorteren
Sorteren op kleur
De lijst filteren
Adressen ontdubbelen
Sorteren via filter
Opmerkingen invoegen
Iets doen in meer werkbladen tegelijk
Werkbladen koppelen
Werkmappen koppelen
Naam maken
3
Werken met wiskundige functies
Series getallen optellen
Selectief optellen
Op meer criteria optellen
Sprongen maken
Afronden naar boven
Afronden naar beneden
Afronden naar een veelvoud
Delen en vermenigvuldigen voor gevorderden
Aantal mogelijkheden tellen
Willekeurige getallen trekken
Uw functie krachtiger maken
Voorbeelden van andere wiskundige functies
Datum invoeren
4
Werken met functies voor datum en tijd
Huidige datum weergeven
Verschil tussen twee datums berekenen
Datum ontleden en samenstellen
Contracten beheren
Jubileum berekenen
Lijst met werkdagen maken
Project plannen – uw werkblad als planbord
Voorbeelden van andere functies voor datums
Veranderlijke functies
Functies voor tijd
Huidig tijdstip weergeven
Productie per uur berekenen
Tijd afronden
Voorbeelden van andere functies voor tijd
Zoeken naar waarden
5
Werken met zoeken en vervangen
Willekeurig getallen uit een tabel trekken
Voorbeelden van andere functies die verwijzen
Zoeken en vervangen
Tekst overnemen met functies
Tekst vervangen met functies
Gegevens laten opvallen in een tekstvak
Voorbeelden van andere functies voor tekst
Informatie over celinhoud opvragen
6
Werken met functies voor informatie
Foutmeldingen onderdrukken
Voorbeelden van andere informatiefuncties
Voorwaarden stellen
7
Werken met logische functies
Voorwaarden stapsgewijs controleren
Foute uitkomsten onderscheppen
Cellen en getallen tellen
8
Werken met statistische functies
Gegevens tellen
Op meer criteria tellen
Grootste en kleinste waarden opzoeken
Toppers opzoeken
Het gemiddelde berekenen
Selectief gemiddelde berekenen
Gemiddelde berekenen zonder uitschieters
Gegevens in groepen verdelen
De standaardafwijking vinden
Kansen berekenen
Voorbeelden van andere statistische functies
9
Werken met financiële functies
Rendement berekenen
Uitgaan van het doelkapitaal
Hypotheek berekenen
Afschrijven op apparatuur
Werken met scenario’s
Voorbeelden van andere financiële functies
Speciale formules opstellen
10
Werken met matrixformules
Zoeken naar tekst
Zoeken naar getallen
Zoeken en berekenen
Matrixformule in een matrix plaatsen
De laatste veertien dagen weergeven
Met meer criteria optellen voor Excel 2003
Uw gegevens visualiseren
11
Gegevens uitbeelden
Een groep cellen verschillend kleuren
Gekleurde pijlen aanbrengen
Sparklines inbouwen
Sparklines aanpassen
Gegevens presenteren in een grafiek
12
Grafieken maken
Grafieken maken
Het juiste grafiektype kiezen
Ander grafiektype kiezen
Grafieken afdrukken
13
Grafieken aanpassen en opmaken
Grafiekonderdelen bewerken
Het grafiekgebied veranderen
Grafiekonderdelen selecteren
Grafiekelementen toevoegen, verplaatsen en verwijderen
Andere grafiekstijlen proberen
Grafiekelementen opmaken
Het grafiekgebied opmaken
Het tekengebied veranderen
Werken met grafiektitels
Werken met een legenda
De assen aanpassen
Raster toevoegen of verwijderen
Werken met gegevenslabels
Werken met een gegevenstabel
De opmaak van een grafiek kopiëren
Een gegevensreeks opmaken
Gecombineerde grafieken maken
Weergave van de grafiek onderdrukken
Het weergegeven gebied controleren
14
Werken met gegevens voor grafieken
Een nieuwe reeks aan de grafiek toevoegen
De gegevens van een grafiek wissen
Lege cellen niet weergeven met NB()
Altijd de laatste periode tonen
Grafiek maken met verticale foutbalken en driehoekjes
15
Speciale grafieken maken
Een spreidingsplot maken
Een liggende spreidingsplot maken
De spreidingsplot verticaal tekenen
Een boxplot bouwen
De horizontale boxplot tekenen
Uitschieters bepalen
Meer reeksen vergelijken met een boxplot
Bevolkingsgrafiek opstellen
Lijngrafiek met twee kleuren
Grafiek als snelheidsmeter maken
Een Gantt-grafiek maken
Overzicht scheppen met een draaitabel
De draaitabel voorbereiden
16
Werken met draaitabellen
Een draaitabel maken
De draaitabel anders aansturen
Subtotalen onderdrukken
De draaitabel opmaken
Filteren in de draaitabel
Achterliggende getallen oproepen
Verder rekenen met een draaitabel
Selecteren met slicers
Werken met draaigrafieken
Kiezen met valideren
17
Keuzelijsten inbouwen
Afhankelijke keuzelijsten maken
Stilstaan bij een dashboard
18
Resultaten presenteren in een dashboard
Dashboard ontwerpen in drie stappen
Het dashboard voorbereiden
Het dashboard eenvoudig houden
Resultaten vergelijken met het doel
Interactieve grafiek maken met keuzelijsten
19
Buiten de hokjes denken
Verbindingen leggen
Hyperlinks maken
Vanuit Excel naar Word kopiëren
Vanuit Word naar Excel kopiëren
Excel met PowerPoint verbinden
Met webquery gegevens van internet halen
Met Excel in de cloud werken
Werkmap opslaan als PDF
Een CSV-bestand converteren
Macro voorbereiden
20
Macro’s opnemen en aanpassen
Macro opnemen
Macrobeveiliging instellen
Adreslijst sorteren met macro
Achter de schermen kijken
21
Macro’s schrijven in VBA
Zelf code schrijven in VBA
Algemeen bruikbare macro maken
Alle opmerkingen opmaken
Alle opmerkingen apart afdrukken
Eigen functies schrijven
Eigen functie invoeren met Functie invoegen
Aantal rode cellen tellen
Werken met gebeurtenissen
A
Problemen oplossen
Foutmeldingen
B
Veranderingen in functies in Excel 2010
Nieuwe functies
Functies waarvan de naam is vervangen
Functies die in Excel 2010 nauwkeuriger zijn
C
Werken met een sjabloon
Tijd besparen met sjablonen
Sjabloon voor factuur maken
Sjabloon voor grafiek maken
Index

Meer lezen? Op onze zustersite blog.computercreatief.nl publiceren wij en onze auteurs regelmatig interviews en artikelen met nuttige tips, trucs en andere lezenswaardigheden.

Bij Het Complete Boek: Excel voor professionals hebben wij de volgende aanvullende artikelen gevonden:


Results of blog query (this text will be replaced...)

Meer artikelen over excel voor professionals office wim de groot financieel Wim de Groot op ComputerCreatief.nl

Relevante blogs zoeken...