Het Complete Boek: Excel voor professionals, 2e editie

Het Complete Boek: Excel voor professionals, 2e editie

Bijgewerkt t/m Excel 2013

Uitvoering
Boek, 960 pagina's
Auteur
ISBN
9789059406407
Gepubliceerd
2013
€ 54,99
niet meer leverbaar

Microsoft Excel vervult in kleine en grote bedrijven een belangrijke rol bij het dagelijkse kantoorwerk. Met het programma valt veel tijdwinst te behalen, zeker als u er efficiënt mee kunt werken. Hoe meer mogelijkheden van Excel u kent, des te beter benut u de kracht van dit veelzijdige programma.

Dit boek is geschreven om te laten zien hoe Excel werkt. U leert niet alleen wat u moet doen, maar vooral waarom. Ruim 1200 voorbeelden van formules worden zó uitgelegd, dat u ze kunt toepassen in uw eigen werk.

Nadat in het eerste hoofdstuk tips worden gegeven om sneller met Excel te werken, gaat het boek de diepte in. Behandeld worden onder meer:

 • Lijsten weergeven, sorteren, filteren en ontdubbelen
 • Financiële functies voor rendement, afschrijvingen en scenario’s
 • Logische functies: ALS, EN en OF
 • Functies voor tekst, datum en tijd
 • Functies voor zoeken en vervangen
 • Wiskundige functies als AFRONDEN, SOM.ALS en ASELECT
 • Statistische functies zoals AANTAL, MEDIAAN, PERCENTIEL en STDEV
 • Technische functies als CONVERTEREN en imaginaire getallen
 • Informatiefuncties als CEL, ISFOUT en ISNB
 • Databasefuncties als DBAANTAL en DBSOM
 • Matrixformules
 • Werken met draaitabellen
 • Gegevensbalken en sparklines
 • Grafieken maken, aanpassen en opmaken
 • Speciale grafieken: boxplot, Gantt-grafiek en snelheidsmeter
 • Keuzelijsten en andere besturingselementen inbouwen
 • Resultaten presenteren in een dashboard
 • Contact leggen met andere werkmappen en met internet
 • Samenwerken met Word en PowerPoint
 • Macro's opnemen, aanpassen en programmeren in VBA

Op de website www.exceltekstenuitleg.nl treft u aanvullend materiaal aan.

Website: www.exceltekstenuitleg.nl

Downloadbare bestanden
Wis filter
 • Wim de Groot

  Wim de Groot

  Wim de Groot (1959) schrijft artikelen over Excel voor het populaire tijdschrift ComputerIdee en boeken bij van Duuren Media. Als freelance auteur heeft hij al vele lezers weten te boeien met dit rekenprogramma. Hij begeleidt in de gezondheidszorg mensen...
  Groot G

Het Complete Boek: Excel voor professionals, 2e editie

Voor wie is dit boek bedoeld?
1
Goed beginnen
Werken met dit boek
Soepel door het werkblad bewegen
Handig kopiëren en plakken
Opties van Plakken speciaal gebruiken
Werken met formules en functies
Verwijzing absoluut maken
Alle formules in het werkblad tonen
Cellen samenvoegen en centreren
Tekst laten teruglopen
Invoer beperken met valideren
Het werkblad beveiligen
Werkmap opslaan als pdf
Doorgaan met een hersteld bestand
De opschriften in beeld houden
2
Werken met lijsten
Rijen en kolommen inklapbaar maken
Slim zoeken
Zoeken met de joker
Zoeken en vervangen
De lijst sorteren
Sorteren met formules in de tabel
Sorteren op kleur
De lijst filteren
Adressen ontdubbelen
Sorteren via Filter
Gefilterde gegevens opslaan
Onvolledige records snel aanvullen
Een CSV-bestand converteren
Werken met geïmporteerde gegevens
Opmerkingen invoegen
Naam maken
De indeling van functies overzien
3
Werken met financiële functies
Rendement berekenen
Uitgaan van het doelkapitaal
Hypotheek berekenen
Afschrijven op apparatuur
Werken met scenario’s
Voorbeelden van andere financiële functies
Voorwaarden stellen
4
Werken met logische functies
Tekst weergeven met ALS en EN
Waarde berekenen met ALS en EN
Voorwaarden stapsgewijs controleren
Foute uitkomsten onderscheppen
Delen van een tekst weergeven
5
Werken met functies voor tekst
Tekst vervangen met functies
Eigen tekst instellen als opmaak
Gegevens laten opvallen in een tekstvak
Voorbeelden van andere functies voor tekst
Datum invoeren
6
Werken met functies voor datum en tijd
Huidige datum weergeven
Verschil tussen twee datums berekenen
Datum ontleden en samenstellen
Amerikaanse datums omzetten
Laatste dag van het kwartaal berekenen
Contracten beheren
Jubileum berekenen
Lijst met werkdagen maken
Project plannen – uw werkblad als planbord
Voorbeelden van andere functies voor datums
Functies voor tijd
Huidig tijdstip weergeven
Productie per uur berekenen
Tijd afronden
Voorbeelden van andere functies voor tijd
Zoeken naar waarden
7
Werken met functies voor zoeken en verwijzen
De functie VERT.ZOEKEN
Verticaal zoeken met geïmporteerde gegevens
Willekeurig getallen uit een tabel trekken
Voorbeelden van andere functies die verwijzen
Series getallen optellen
8
Werken met wiskundige functies
Selectief optellen
Op meer criteria optellen
Sprongen maken
Afronden naar boven
Afronden naar beneden
Afronden naar een veelvoud
Delen en vermenigvuldigen in sprongen
Aantal mogelijkheden tellen
Willekeurige getallen trekken
Veranderlijke functies
Uw functie krachtiger maken
Voorbeelden van andere wiskundige functies
Cellen en getallen tellen
9
Werken met statistische functies
Gegevens tellen
Op meer criteria tellen
Grootste en kleinste waarden opzoeken
Toppers opzoeken
Het gemiddelde berekenen
Selectief gemiddelde berekenen
Gemiddelde berekenen zonder uitschieters
Gegevens in groepen verdelen
De standaardafwijking vinden
Kansen berekenen
De verhouding tussen reeksen zoeken
Voorbeelden van andere statistische functies
Gegevens vergelijken
10
Werken met technische functies
Gegevens omrekenen
Omrekenen tussen getalsystemen
Andere conversiefuncties
Werken met Besselfuncties
Rekenen met complexe getallen
Andere functies voor complexe getallen
Informatie over celinhoud opvragen
11
Werken met functies voor informatie
Foutmeldingen onderdrukken
Voorbeelden van andere informatiefuncties
Databasefuncties opstellen
12
Werken met databasefuncties
Selecteren op meer criteria
Criteria opstellen door middel van een formule
Waarden selecteren met OF
Speciale formules opstellen
13
Werken met matrixformules
Zoeken naar tekst
Zoeken naar getallen
Zoeken en berekenen
Matrixformule in een matrix plaatsen
De laatste veertien dagen weergeven
Met meer criteria optellen voor Excel 2003
Overzicht scheppen met een draaitabel
De draaitabel voorbereiden
14
Werken met draaitabellen
Een draaitabel maken
De draaitabel anders aansturen
Subtotalen onderdrukken
De draaitabel opmaken
Filteren in de draaitabel
Achterliggende getallen oproepen
Verder rekenen met een draaitabel
Selecteren met slicers
Werken met draaigrafieken
Werken met kubusfuncties
Overzicht van kubusfuncties
Uw gegevens visualiseren
15
Gegevens uitbeelden
Een groep cellen verschillend kleuren
Gekleurde pijlen aanbrengen
Sparklines inbouwen
Sparklines aanpassen
Gegevens presenteren in een grafiek
16
Grafieken maken
Grafieken maken
Snel wisselen van grafiektype
Grafieken afdrukken
Casus: het juiste grafiektype kiezen
De hele grafiek verplaatsen
17
Grafieken aanpassen en opmaken
Grafiekonderdelen bewerken
Grafiekonderdelen selecteren
Grafiekelementen toevoegen, verplaatsen en verwijderen
Andere grafiekstijlen proberen
Grafiekelementen opmaken
Het grafiekgebied opmaken
Het tekengebied veranderen
Werken met grafiektitels
Werken met een legenda
De assen aanpassen
Raster toevoegen of verwijderen
Werken met gegevenslabels
Werken met een gegevenstabel
Een gegevensreeks opmaken
Gecombineerde grafieken maken
De opmaak van een grafiek kopiëren
Weergave van de grafiek onderdrukken
Het weergegeven gebied controleren
18
Werken met gegevens voor grafieken
Een nieuwe reeks aan de grafiek toevoegen
De gegevens van een grafiek wissen
Lege cellen niet weergeven met NB()
Altijd de laatste periode tonen
Grafiek maken met verticale foutbalken en driehoekjes
19
Speciale grafieken maken
Een spreidingsplot maken
Een liggende spreidingsplot maken
De spreidingsplot verticaal tekenen
Een boxplot bouwen
De horizontale boxplot tekenen
Uitschieters bepalen
Meer reeksen vergelijken met een boxplot
Bevolkingsgrafiek opstellen
Lijngrafiek met twee kleuren
Grafiek als snelheidsmeter maken
Resultaten vergelijken met het doel
Een Gantt-grafiek maken
Wiskundige functie met een variabele weergeven
Kiezen met valideren
20
Besturingselementen inbouwen
Afhankelijke keuzelijsten maken
Besturingselementen maken
Selectievakje inschakelen
Knoppen verplaatsen en veranderen
Kiezen met keuzerondjes
Variëren met pijlknoppen
Schuifbalk maken
Keuzelijst met invoervak maken
Vooraf stilstaan bij een dashboard
21
Resultaten presenteren in een dashboard
Dashboard ontwerpen in drie stappen
Het dashboard voorbereiden
Het dashboard eenvoudig houden
Doel en werkelijkheid vergelijken
Interactieve grafiek maken met keuzelijsten
Verbindingen leggen
Hetzelfde doen in meer werkbladen tegelijk
22
Buiten de hokjes denken
Werkbladen koppelen
Werkmappen koppelen
Consolideren met samenvoegen
Hyperlinks maken
Gegevens regelmatig downloaden met webquery
Met Excel in de cloud werken
Wel of niet in the cloud werken
Adressen afdrukken op etiketten
23
Samenwerken met Word
Etiketten samenstellen
Uw etiketten bewaren
Een mailing opzetten
Vanuit Excel naar Word kopiëren
Vanuit Word naar Excel kopiëren
Excel met PowerPoint verbinden
Macro voorbereiden
24
Macro’s opnemen, aanpassen en schrijven
Macro opnemen
Macrobeveiliging instellen
Adreslijst sorteren met macro
Achter de schermen kijken
Te sorteren rijen bijstellen
Zelf code schrijven in VBA
Algemeen bruikbare macro maken
Alle opmerkingen opmaken
Alle opmerkingen apart afdrukken
Werken met gebeurtenissen
Sneltoetsen gebruiken in het codevenster
Zelf code schrijven
25
Eigen rekenfuncties programmeren
Eigen functie invoeren met Functie invoegen
Aantal rode cellen tellen
Foutmeldingen
A
Problemen oplossen
B
Veranderingen in functies
Nieuwe functies in Excel 2010
Functies waarvan de naam is vervangen
Functies die sinds Excel 2010 nauwkeuriger zijn
Nieuwe functies in Excel 2013
Tijd besparen met sjablonen
C
Werken met een sjabloon
Sjabloon voor factuur maken
Sjabloon voor grafiek maken
Index

Meer lezen? Op onze zustersite blog.computercreatief.nl publiceren wij en onze auteurs regelmatig interviews en artikelen met nuttige tips, trucs en andere lezenswaardigheden.

Bij Het Complete Boek: Excel voor professionals, 2e editie hebben wij de volgende aanvullende artikelen gevonden:


Results of blog query (this text will be replaced...)

Meer artikelen over excel 2013 excel 2010 functies rekenblad wim de groot microsoft office Wim de Groot op ComputerCreatief.nl

Relevante blogs zoeken...