Het complete Boek: Excel VBA voor professionals

Het complete Boek: Excel VBA voor professionals

Uitvoering
Boek, 672 pagina's
Auteur
ISBN
9789059408074
Gepubliceerd
2015
€ 49,95
niet meer leverbaar

Microsoft Excel vervult in allerlei bedrijven een belangrijke rol. U kunt veel meer mogelijkheden van Excel gebruiken als u macro’s toepast. Deze worden geschreven in de programmeertaal VBA, Visual Basic for Applications. Met VBA kunt u vaak voorkomende handelingen automatiseren en dus sneller uitvoeren. Als u weet hoe u eigen rekenfuncties schrijft en dialoogvensters ontwerpt, maakt u Excel nog krachtiger en veelzijdiger.

Met dit boek leert u VBA gebruiken in Excel. De principes van VBA worden stap voor stap uitgelegd, zodat u niet alleen leert wat u moet doen, maar vooral waarom. Zo kunt u de talloze voorbeelden van macro’s en zelfgeschreven functies in dit boek eenvoudig aanpassen voor uw eigen werk. Dit boek richt zich op Excel 2010 en 2013.

Nadat in het eerste hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u een macro opneemt, gaat het boek de diepte in. Behandeld worden onder meer:

 • Macrocode bewerken met de Visual Basic Editor
 • Omgaan met objecten, eigenschappen, methoden en argumenten
 • Werken met variabelen, constanten en arrays
 • Code verkorten en versnellen
 • Beslissen met If...Then en Select Case
 • Herhalen met For...Next en Do...Loop
 • Macro’s algemeen inzetbaar maken
 • Zelfstartende macro’s maken
 • Bericht- en invoervensters maken
 • Dialoogvensters maken met alle beschikbare bouwstenen
 • Programmeren met rekenfuncties van VBA en Excel
 • Werken met functies voor tekst, datum en tijd
 • Eigen rekenfuncties schrijven
 • Functies maken voor datums vóór 1900
 • Samenwerken met Word
 • Sneltoetsen in de Visual Basic Editor
 • Foutmeldingen oplossen en syntaxisfouten verbeteren

Op de website www.vbauitleg.nl vindt u 80 bestanden met code van de besproken voorbeelden.

Website: www.vbauitleg.nl

Downloadbare bestanden
Wis filter
 • Wim de Groot

  Wim de Groot

  Wim de Groot (1959) schrijft artikelen over Excel voor het populaire tijdschrift ComputerIdee en boeken bij van Duuren Media. Als freelance auteur heeft hij al vele lezers weten te boeien met dit rekenprogramma. Hij begeleidt in de gezondheidszorg mensen...
  Groot G

Het complete Boek: Excel VBA voor professionals

Voor wie is dit boek bedoeld?
Inleiding
Op welke apparaten werkt Excel VBA?
Werken met dit boek
Voorbeeldbestanden ophalen
Kennismaken met een macro
1
Macro’s opnemen en uitvoeren
De opties in het venster langslopen
Het venster van Excel inrichten
Inkomsten per week onder elkaar zetten
Een knop in het werkblad plaatsen
Een werkmap met macro opslaan
Macrobeveiliging instellen
De code verkennen
De macro bijstellen
De Visual Basic Editor openen
2
Werken met de Visual Basic Editor
Het venster van de editor inrichten
De Visual Basic Editor verkennen
Opties instellen
Het venster Projectverkenner openen
Door het codevenster navigeren
Macro uitvoeren vanuit het codevenster
Werken met het venster Direct
Code beveiligen
De Visual Basic Editor sluiten
Uw eigen procedure schrijven
3
Code schrijven
Het raamwerk maken
Regels laten inspringen
Regels afbreken
Snel invoeren met AutoLijstweergave
Syntaxisinfo inschakelen
Compileerfouten oplossen
Code van berichtvenster uitbreiden
Codes uit voorbeeldbestanden kopiëren
Code van internet halen
Ongedaan maken
Commentaar toevoegen
Speciale tekens typen
Opletten bij punten en komma’s
Macro verwijderen
Objectgeoriënteerd programmeren
4
Werken met objecten
Met objecten werken
Werken met een verzameling
Eigenschappen toepassen
Methoden gebruiken
Naar een cel navigeren
Meer cellen selecteren
Wekelijkse uren onder elkaar zetten
Methode voorzien van argumenten
Argumenten bij een functie gebruiken
Het objectenoverzicht verkennen
Help gebruiken
Werken met variabelen
5
Variabelen en constanten
Variabele gebruiken voor celverwijzing
Rekenen met een variabele
Werken met gegevenstypen
Variabelen declareren
Werken met een object-variabele
Het bereik van de variabele instellen
De levensduur van de variabele verlengen
Werken met arrays
Constanten gebruiken
Foutmeldingen begrijpen
Opgenomen macrocode inkorten
6
Verkorten en versnellen
Sorteermacro inkorten
Macro weekinkomsten verkorten
Een groep cellen leeg maken
Overbodige opdrachten weghalen
Overbodige eigenschappen weghalen
De uitvoering versnellen
Een andere macro oproepen
Werken met operatoren
7
Beslissingen nemen
Beslissingen nemen
If…Then gebruiken
If…Then…Else inzetten
Minder voorwaarden benoemen
Geval kiezen met Select Case
Herhalen met For…Next
8
Handelingen herhalen
Jaaroverzicht over maanden verdelen
Een wisselend aantal werkbladen meenemen
Herhalen met Do Loop
Een sprong maken met GoTo
In de Persoonlijke Macrowerkmap plaatsen
9
Algemeen bruikbare macro’s maken
Pad in de titelbalk weergeven
Alle opmerkingen opmaken
Alle hyperlinks verwijderen
Geblokkeerde cellen markeren
Knop in de werkbalk Snelle toegang plaatsen
Knoppen aan het lint toevoegen
Bestaande macro algemeen bruikbaar maken
Algemene macro verwijderen
Zelfstartende macro’s maken
10
Reageren op gebeurtenissen
Reageren op een wijziging
Draaitabel automatisch vernieuwen
Eventmacro onderscheppen
Macro uitvoeren bij het openen
Kalender bij vandaag laten beginnen
Uitvoeren bij activeren van werkblad
Alle werkbladen beveiligen bij het sluiten
Afdrukken tegenhouden
Opslaan of sluiten
11
Opslaan en sluiten
Opslaan door middel van VBA
Sluiten met VBA
Opslaan met een venster
Werkmap opslaan als PDF
Factuur doornummeren en opslaan als PDF
Werken met het berichtvenster
12
Berichtvensters maken
Met uw keuze de macro sturen
Gewerkte tijd in een jaarlijst plaatsen
Iets meedelen via de statusbalk
Werken met het invoervenster
13
Invoervensters maken
Kwadraat berekenen
Gegevens invoeren met het invoervenster
Reiskosten declareren
Foute invoer afvangen
Beveiligen met een PIN-code
De stappen overzien
14
Dialoogvensters opbouwen
Het dialoogvenster opzetten
Een dialoogvenster met invulvakken maken
Code aan het dialoogvenster koppelen
Een dialoogvenster met keuzelijsten maken
Code voor het dialoogvenster schrijven
Controleren of waarden zijn ingevuld
Een dialoogvenster met keuzerondjes maken
Code voor het dialoogvenster maken
Gegevenslijst aanvullen met een dialoogvenster
De knop Annuleren
Selecteren met selectievakjes
15
Meer elementen voor dialoogvensters
Kiezen met een keuzelijst zonder invoervak
Wisselen met de Wisselknop
Schuiven met een Schuifbalk
Kiezen met een Kringveld
Meer bladen maken met Meerbladig
Naar een range verwijzen met RefEdit
Datum en tijd kiezen met Datepicker
Uw dialoogvenster perfectioneren
Met sneltoetsen door het venster gaan
Het dialoogvenster van kleuren voorzien
Werken met functies
16
Programmeren met rekenfuncties
Werken met functies voor getallen
Werken met financiële functies
Werken met functies voor trigonometrie
Worteltrekken en machtsverheffen
Willekeurige getallen oproepen
Getallen opmaken met een functie
Verder opmaken met Format
Excel-functies gebruiken in VBA
Kiezen tussen VBA-functie en Excel-functie
Excel-functies gebruiken in VBA
Functies voor tekenreeksen
17
Werken met functies voor tekst
Conversiefuncties
Informatiefuncties
Een functie schrijven
18
Eigen functies maken
Eigen functie invoeren met Functie invoegen
Aantal rode cellen tellen
Cellen met een formule laten opkleuren
Functie voor Pythagoras maken
Eigen functie IBAN maken
Achternaam achterhalen
Functie voor BMI schrijven
Zelfgemaakte functie bewaren
De datum goed noteren
19
Programmeren met datums
Functies voor datum
Datum opmaken met de functie Format
Uitkomst in een zin plaatsen
Het weeknummer berekenen
De weekdagen van een maand tellen
De functie SCHRIKKELJAAR maken
Functies voor de feestdagen schrijven
Rekenen met datums vóór 1900
Oude datums testen
DATUMVERSCHIL SPECIAAL
Verder tellen met de functie DATUMPLUS
Terugtellen met de functie DATUMMIN
Paasdatums ophalen van 326 tot 4100
Vast tijdstip opgeven
Functies voor tijd gebruiken
20
Programmeren met tijd
Tijd opmaken met de functie Format
Dialoogvenster met tijdstippen maken
Een procedure op een vast tijdstip uitvoeren
Een digitale klok maken
Cel laten knipperen bij foute invoer
Na een uur automatisch sluiten
Alle opmerkingen apart afdrukken
21
Vanuit Excel Word aansturen
Model arbeidscontract aan personeelslijst koppelen
Vanuit Word het Excelblad openen
Vanuit Excel het contract in Word afdrukken
In Excel nagaan of Word is gestart
A
Sneltoetsen in de Visual Basic Editor
B
Codes voor opmaak
Opmaak van getallen
Opmaak van datums
Opmaak van tijd
Opmaak van datum en tijd
C
VBA-functies
Rekenfuncties
Functies voor tekenreeksen
Functies voor datum en tijd
Conversiefuncties
Informatiefuncties
D
VBA in plaats van Excel-functie
E
Foutmeldingen
Leren van fouten
F
Snel werken zonder macro’s
Index

Meer lezen? Op onze zustersite blog.computercreatief.nl publiceren wij en onze auteurs regelmatig interviews en artikelen met nuttige tips, trucs en andere lezenswaardigheden.

Bij Het complete Boek: Excel VBA voor professionals hebben wij de volgende aanvullende artikelen gevonden:


Results of blog query (this text will be replaced...)

Meer artikelen over microsoft excel vba programmeren visual basic for applications macro's scripts wim de groot automation op ComputerCreatief.nl

Relevante blogs zoeken...