Het complete boek Excel voor professionals, 3e editie

Het complete boek Excel voor professionals, 3e editie

Bijgewerkt, uitgebreid en geactualiseerd t/m Excel 2016

Uitvoering
Paperback, zwart-wit, 1130 pagina's
Auteur
ISBN
9789059408906
Gepubliceerd
2016
€ 59,95
niet meer leverbaar

Microsoft Excel vervult in steeds meer bedrijven een belangrijke rol bij het dagelijkse kantoorwerk. Met het programma valt veel tijdwinst te behalen, zeker als u er efficiënt mee kunt werken. Hoe meer mogelijkheden van Excel u kent, des te beter kunt u de kracht van dit veelzijdige programma benutten.

Aan de hand van dit boek haalt u het maximale uit Excel. U leert niet alleen wat u moet doen, maar vooral hoe het werkt. U vindt in dit boek 1750 voorbeelden van formules die zo toegankelijk worden uitgelegd, zodat u ze kunt aanpassen voor uw eigen werk.

Nadat in het eerste hoofdstuk tips worden gegeven om sneller met Excel te werken, gaat het boek de diepte in. Behandeld worden onder meer:

 • Lijsten weergeven, sorteren, filteren en ontdubbelen
 • Financiële functies voor rendement, afschrijvingen en scenario’s
 • Logische functies: ALS, EN en ALS.FOUT
 • Functies voor tekst
 • Rekenen met datum en tijd
 • Functies voor zoeken en vervangen
 • Wiskundige functies als AFRONDEN, SOMMEN.ALS en ASELECT
 • Statistische functies als AANTAL, RANG, MEDIAAN en PERCENTIEL
 • Technische functies als CONVERTEREN en imaginaire getallen
 • Informatiefuncties als CEL, ISFOUT en ISNB
 • Databasefuncties als DBAANTAL en DBSOM
 • Matrixformules
 • Werken met draaitabellen
 • Voorwaardelijke opmaak en gegevensbalken
 • Alle grafiektypes: maken, aanpassen en opmaken
 • Nieuwe grafiektypes: treemap, zonnestraal, histogram, box en whisker en waterval
 • Speciale grafieken: boxplot, Gantt-grafiek en snelheidsmeter
 • Keuzelijsten en andere besturingselementen inbouwen
 • Resultaten presenteren in een dashboard
 • Samenwerken met Word en PowerPoint
 • Macro’s opnemen, aanpassen en programmeren in VBA
 • Foutmeldingen oplossen

Op de website www.exceltekstenuitleg.nl vindt u ruim honderd bestanden met de formules van besproken voorbeelden.

Website: www.exceltekstenuitleg.nl

Downloadbare bestanden
Wis filter
 • Wim de Groot

  Wim de Groot

  Wim de Groot (1959) schrijft artikelen over Excel voor het populaire tijdschrift ComputerIdee en boeken bij van Duuren Media. Als freelance auteur heeft hij al vele lezers weten te boeien met dit rekenprogramma. Hij begeleidt in de gezondheidszorg mensen...
  Groot G

Het complete boek Excel voor professionals, 3e editie

Voor wie is dit boek bedoeld?
1
Goed beginnen
Werken met dit boek
Sneller werken met Excel
Soepel door het werkblad bewegen
Handig kopiëren en plakken
Opties van Plakken speciaal gebruiken
Werken met formules en functies
Verwijzing absoluut maken
Alle formules in het werkblad tonen
Cellen samenvoegen en centreren
Tekst laten teruglopen
Invoer beperken met valideren
Het werkblad beveiligen
De werkmap beveiligen
Beveiligen bij het openen
Werkmap opslaan als PDF
Doorgaan met een hersteld bestand
De opschriften in beeld houden
2
Werken met lijsten
Het beeld splitsen
Rijen en kolommen verbergen
Rijen en kolommen inklapbaar maken
Slim zoeken
Zoeken met de joker
Opties voor zoeken gebruiken
Zoeken en vervangen
De lijst sorteren
Sorteren met formules in de tabel
Sorteren op kleur
Sorteren op een aangepaste lijst
De lijst filteren
Adressen ontdubbelen
Sorteren via Filter
Gefilterde gegevens opslaan
Gegevens bewerken met Flash Fill
Onvolledige records snel aanvullen
Een CSV-bestand converteren
Problemen met geïmporteerde gegevens oplossen
Opmerkingen invoegen
Werken met namen
De indeling van functies overzien
3
Werken met financiële functies
Rendement berekenen
Uitgaan van het doelkapitaal
Hypotheek berekenen
Afschrijven op apparatuur
Werken met scenario’s
Voorbeelden van andere financiële functies
Voorwaarden stellen
4
Werken met logische functies
Bedrag bepalen naar leeftijd met ALS en EN
Tekst weergeven met ALS en EN
Voorwaarden stapsgewijs controleren
Foute uitkomsten onderscheppen
Delen van een tekst weergeven
5
Werken met functiesvoor tekst
Tekst vervangen met functies
Eigen tekst instellen als opmaak
Gegevens laten opvallen in een tekstvak
Voorbeelden van andere functies voor tekst
Datum invoeren
6
Werken met functies voor datum en tijd
Huidige datum weergeven
Verschil tussen twee datums berekenen
Datum ontleden en samenstellen
Amerikaanse datums omzetten
Laatste dag van het kwartaal berekenen
Contracten beheren
Jubileum berekenen
Laatste dag van een maand zoeken
Lijst met werkdagen maken
Project plannen - uw werkblad als planbord
Voorbeelden van andere functies voor datums
Functies voor tijd
Huidig tijdstip weergeven
Productie per uur berekenen
Tijd afronden
Zoeken naar waarden
7
Werken met functies voor zoeken en verwijzen
Rijnummer en kolomletter achterhalen
Posten toekennen aan uitgaven
Verticaal zoeken met geïmporteerde gegevens
Order picking uitvoeren
Gegevens ophalen met andere functies
Willekeurig getallen uit een tabel trekken
Naar andere cellen verwijzen
Series getallen optellen
8
Werken met wiskundige functies
Selectief optellen
Op meer criteria optellen
Sprongen maken
Afronden naar boven
Afronden naar beneden
Afronden naar een veelvoud
Vermenigvuldigen voor gevorderden
Aantal mogelijkheden tellen
Willekeurige getallen trekken
Uw functie krachtiger maken
Werken met positief en negatief
Getallen en letters omzetten
Rekenen met logaritme
Rekenen met hoeken
Cellen en getallen tellen
9
Werken met statistische functies
Gegevens tellen
Op meer criteria tellen
Grootste en kleinste waarden opzoeken
Toppers opzoeken
Het gemiddelde berekenen
Selectief gemiddelde berekenen
Gemiddelde berekenen zonder uitschieters
Gegevens in groepen verdelen
De standaardafwijking vinden
Kansen berekenen
De verhouding tussen reeksen zoeken
Cronbach’s alfa berekenen
Voorbeelden van andere statistische functies
Gegevens vergelijken
10
Werken met technische functies
Gegevens omrekenen
Omrekenen tussen getalsystemen
Andere conversiefuncties
Werken met Besselfuncties
Rekenen met complexe getallen
Andere functies voor complexe getallen
Informatie over celinhoud opvragen
11
Werken met functies voor informatie
Foutmeldingen onderdrukken
Andere foutmeldingen opsporen
Voorbeelden van andere informatiefuncties
Databasefuncties opstellen
12
Werken met databasefuncties
Selecteren op meer criteria
Criteria opstellen door middel van een formule
Waarden selecteren op meer criteria
Werken met de overige databasefuncties
Speciale formules opstellen
13
Werken met matrixformules
Zoeken naar tekst
Zoeken naar getallen
Zoeken en berekenen
Matrixformule in een matrix plaatsen
De laatste veertien dagen weergeven
Met meer criteria optellen voor Excel 2003
Overzicht scheppen met een draaitabel
14
Werken met draaitabellen
De draaitabel voorbereiden
Een draaitabel maken
Subtotalen bijstellen
De draaitabel opmaken
Filteren in de draaitabel
Achterliggende getallen oproepen
Verder rekenen met een draaitabel
Selecteren met slicers
Werken met draaigrafieken
Werken met kubusfuncties
Overzicht van kubusfuncties
Cellen laten verkleuren
15
Voorwaardelijke opmaak gebruiken
Cellen met voorwaardelijke opmaak terugvinden
Voorwaardelijke opmaak uitbreiden
Kleur bepalen met een formule
Balken in de cellen weergeven
Schakeringen maken met Kleurenschalen
Pictogrammen plaatsen
Pictogram bepalen met formule
Sparklines inbouwen
16
Grafieken maken
Sparklines aanpassen
Gegevens presenteren in een grafiek
Grafieken maken
Werken met nieuwe grafieken in 2016
In het Engels werken
Snel van grafiektype wisselen
Sjabloon voor grafiek maken
Grafieken afdrukken
De hele grafiek verplaatsen
17
Grafieken aanpassen en opmaken
Grafiekonderdelen bewerken
Onderdelen van de grafiek selecteren
Grafiekelementen toevoegen, verplaatsen en verwijderen
Andere grafiekstijl toepassen
Grafiekelementen opmaken
Het grafiekgebied opmaken
Het tekengebied veranderen
Grafiektitels gebruiken
Werken met een legenda
De assen aanpassen
Raster toevoegen of verwijderen
Werken met gegevenslabels
Werken met een gegevenstabel
Een gegevensreeks opmaken
Gecombineerde grafieken maken
De opmaak van een grafiek kopiëren
Weergave van de grafiek onderdrukken
Het weergegeven gebied controleren
18
Gegevens voor grafieken instellen
Een reeks aan de grafiek toevoegen
De gegevens van een grafiek wissen
Lege cellen niet weergeven met NB()
Onderste cellen automatisch weergeven
Gebied steeds automatisch verlengen
Bevolkingsgrafiek opstellen
19
Speciale grafieken maken
Lijngrafiek met twee kleuren maken
Resultaten weergeven in een boog
Naar een doel toewerken
Een Gantt-grafiek maken
Wiskundige functie met een variabele weergeven
Grafiek maken met verticale foutbalken en driehoekjes
Een spreidingsplot maken
Een liggende spreidingsplot maken
De spreidingsplot verticaal tekenen
Een boxplot bouwen
De horizontale boxplot tekenen
Uitschieters bepalen
Meer reeksen vergelijken met een boxplot
Kiezen met valideren
20
Besturingselementen inbouwen
Afhankelijke keuzelijsten maken
Besturingselementen maken
Selectievakje inschakelen
Ondernemersaftrek bepalen
Knoppen verplaatsen en veranderen
Kiezen met keuzerondjes
Variëren met pijlknoppen
Schuifbalk maken
Keuzelijst met invoervak maken
Vooraf stilstaan bij een dashboard
21
Resultaten presenteren in een dashboard
Dashboard ontwerpen in drie stappen
Het dashboard voorbereiden
Het dashboard eenvoudig houden
Doel en werkelijkheid vergelijken
Interactieve grafiek maken met keuzelijsten
Verbindingen leggen
22
Buiten de hokjes denken
Werkbladen koppelen
Werkmappen koppelen
Consolideren met samenvoegen
Hyperlinks maken
Gegevens regelmatig downloaden met webquery
Met Excel in de cloud werken
Een werkmap delen
Wel of niet in de cloud werken

Meer lezen? Op onze zustersite blog.computercreatief.nl publiceren wij en onze auteurs regelmatig interviews en artikelen met nuttige tips, trucs en andere lezenswaardigheden.

Bij Het complete boek Excel voor professionals, 3e editie hebben wij de volgende aanvullende artikelen gevonden:


Results of blog query (this text will be replaced...)

Meer artikelen over excel 2016 excel 2013 excel 2010 excel 2007 office pc15 microsoft spreadsheet rekenblad kantoortoepassing professioneel financieel wim de groot op ComputerCreatief.nl

Relevante blogs zoeken...