Negativiteit Mania

Negativiteit Mania

De waan van het negativiteitsdenken

Uitvoering
Paperback, zwart-wit , 256 pagina's
Auteur
ISBN
9789462960718
Gepubliceerd
2018
€ 20,99

Onze samenleving is doordrenkt van negativisme: de media brengen vooral slecht nieuws, het onderwijssysteem is gericht op het vermijden van onvoldoendes en werknemers krijgen vooral te horen wat ze niet goed doen. Het gevolg: een epidemie van burn-out, depressiviteit en intolerantie. Negativiteitsdenken heeft grote gevolgen voor onze samenleving. Het creëert politieke onrust en zorgt voor een afname in solidariteit, creativiteit en welzijn.

Hoe zijn we in deze negativiteitswaan terecht gekomen? Want objectief gezien leven we in de meest veilige en welvarende periode in de menselijke geschiedenis. Hoe kan het dat we massaal verblind zijn? De oorzaak moet gezocht worden in de beperkingen van het menselijke denken. Mensen hebben van nature een alarmerend brein dat neigt naar kortetermijndenken, zelfoverschatting en met een gevoelige antenne voor gevaar. Historisch gezien was dit belangrijk om te overleven, maar in de moderne tijd zit dit ons steeds meer in de weg. Zeker nu de technologie voortraast en de consequenties van onze denkfouten steeds groter worden.

Rijn Vogelaar ging op zoek naar aanknopingspunten om het tij te keren. Die vond hij in de hersenwetenschappen, in psychologisch onderzoek en bij innovatieve bewegingen binnen de journalistiek, het onderwijs en het bedrijfsleven. Zij laten zien dat het anders kan en wijzen de weg naar een meer constructieve samenleving. Iets waar we allemaal een bijdrage aan kunnen leveren.

'We must concentrate not merely on the negative expulsion of war but the positive affirmation of peace.'

Martin Luther King, Jr.

Wis filter
  • Rijn Vogelaar

    Rijn Vogelaar

    Rijn Vogelaar is sociaalpsycholoog voormalig directeur van onderzoeksbureau Blauw Research en auteur van De Superpromoter en De Enthousiasme Trilogie: Flame Flow Flood. Naast schrijver is hij spreker trainer en docent Rational & Emotional Decision making...
    Vogelaar V

Negativiteit Mania

Voorwoord: Mania, godin van de wanen
1
Inleiding: een waan van negativiteit
2
Het alarmerende brein
3
Het menselijke denken: twee stuurmannen
4
Technologie: een vloek of een zegen?
5
Journalistiek: de depressieve waakhond
6
Overheid: afgerekend op misstanden en rampen
7
Bedrijfsleven: fabrieken vol negatieve mechanismen
8
Onderwijs: in de ban van de onvoldoende
9
Tot slot: naar een constructieve samenleving
Epiloog
Mijn dank gaat uit naar
Over de auteur
Noten

Negativiteit Mania

Meer weten over Lichaam & geest? Er is meer! Op ons blog blog.vanduurenmanagement.nl publiceren wij en onze auteurs regelmatig interviews en artikelen met ervaringen, expertise en best practices om jou te helpen groeien als professional.

Deze artikelen gaan net als Negativiteit Mania over Lichaam & geest en vind je misschien ook interessant.


Results of blog query (this text will be replaced...)

Meer artikelen over 53, op blog.vanduurenmanagement.nl

Relevante blogs zoeken...