Het Complete Boek: Een Linux-server inrichten

Het Complete Boek: Een Linux-server inrichten

Uitvoering
Boek met cd-rom, 752 pagina's
ISBN
9789059402751
Gepubliceerd
2007
€ 49,90
niet meer leverbaar

Linux is het meest veilige besturingssysteem ter wereld, blijkt uit een recent onderzoek. Vandaar ook dat Linux een prima keuze is wanneer u een server wilt inrichten. De informatie uit dit boek helpt u daar uitgebreid bij op weg; na een korte inleiding in het beheer van Linux maakt u al snel kennis met alle onderwerpen die nodig zijn om een Linux-server te beheren. Hiertoe behoren klassieke Linux-serveronderwerpen zoals het inrichten van een Samba-fileserver, een webserver en een FTP-server, maar daarnaast worden ook geavanceerde onderwerpen als High Availability Clustering, Xen-virtualisatie en de Tomcat-applicatieserver niet geschuwd. Tot de behandelde onderwerpen behoren:

 • Installatie en configuratie
 • Werken met de commandoregel
 • Beheer van gebruikers en permissies
 • IP-adressen en subnetmaskers
 • PAM en nsswitch
 • NFS en Samba
 • LDAP
 • Secure Shell
 • Linux als DHCP- en DNS-server
 • Printers delen
 • Linux als firewall
 • Werken met Apache en de Tomcat-applicatieserver
 • Linux als FTP-, e-mail- en nieuwsserver
 • High Availability Clustering
 • Xen-virtualisatie
 • Shell scripting
 • Beveiliging

Alhoewel enkele voorbeelden in dit boek gebaseerd zijn op OpenSUSE en Fedora, kunt u de opgedane kennis ook op andere distributies toepassen. Enige ervaring met Linux wordt aanbevolen maar is niet noodzakelijk. Op de bijgeleverde dvd-roms treft u recente distributies van OpenSUSE en Fedora aan.

Wis filter
 • Sander van Vugt (op dit moment geen actieve boeken)

  Sander van Vugt geeft als trainer Linux-cursussen voor Azlan Training een van de grootste opleidingscentra voor netwerkprofessionals in Nederland. Daarnaast is hij als auteur erg actief. Hij heeft al vijf boeken over Linux op zijn naam staan en schrijft...
  Vugt V

Het Complete Boek: Een Linux-server inrichten

1
Installatie
Installatie van SUSE Linux
Installatie van Fedora Core
VMware Tools installeren
Samenvatting
2
Snelcursus commandoregel
Het belang van de commandoregel
Inloggen
Virtuele consoles
Navigeren door de directorystructuur
Opdrachten voor beheer van bestanden
Mounten van devices
Help opvragen
Zoeken naar tekst en bestanden
Tekstbestanden bewerken
Samenvatting
3
IP-adressen en subnetmaskers
Het Internet Protocol
Opbouw van een IP-adres
Adressen kiezen
Subnetmaskers
Samenvatting
4
Gebruikers, groepen en permissies
Beheer van de gebruikersomgeving
Beheer van de Groepsomgeving
Beheer van permissies
Access Control Lists
Werken met sudo
Samenvatting
5
Procesbeheer
Werking van processen
Communiceren met processen: signalen
Soorten processen
Processen en geheugenallocatie
Processen en prioriteit
Procesbeheer met top
Andere beheertools
Beheer van functie- en library-calls
Samenvatting
6
Configuratie van de netwerkverbinding
De netwerkkaart instellen
Configuratie netwerkkaart in SUSE Linux
Instellen van een netwerkkaart in Fedora
Een breedbandinternetverbinding instellen
De verbinding testen
Samenvatting
7
PAM en nsswitch
Inleiding
De voordelen van PAM
De werking van PAM
PAM-modules
De rol van nsswitch.conf
Samenvatting
8
System logging en andere systeeminformatie
Opstartberichten
Hardware-informatie achterhalen
Syslog
Syslog-ng
Logbestanden monitoren
Roteren van logbestanden
Samenvatting
9
Werken met OpenLDAP
Introductie
OpenLDAP
Overzicht van de configuratie
De LDAP-client installeren
De container integreren in een andere tree
Replicatie
Samenvatting
10
SSH en andere remote services
Veilig contact maken met andere computers
Authenticatiemethoden
Opdrachten gebruiken
Configuratie van key-based authenticatie
Samenvatting
11
OpenSSL en de Certificate Authority
Introductie in de cryptografie
Certificate Authority
Configuratie van een Certificate Authority
Samenvatting
12
Linux als firewall
Voorbereiding
Bouwblokken van iptables: tables
Chains defini�ren
Iptables in de praktijk
Samenvatting
13
Xinetd en TCP-wrapper
Xinetd configureren
Configuratie van beveiliging met behulp van TCP-wrapper
Samenvatting
14
NFS en het X Windowing System
Network File System
Linux inrichten als NFS-server
Linux als NFS client
Netwerken met het X Windowing System
Samenvatting
15
De Samba-fileserver
Werking van de Samba-server
Samba als fileserver
Samba als PDC
De Samba-server integreren in Active Directory
Samba-nameservices
Grafische hulpprogramma�s voor configuratie
Samba-clients
Samenvatting
16
Linux als router
Inleiding
De routingtabel
Dynamische routingprotocollen
De router en de Netfilter-firewall
Configuratie van NAT
Samenvatting
17
Network Information Services
Inleiding
Remote Procedure Calls
NIS, NIS+ en NYS
Toevoegen van gegevens aan de NIS-database
Samenvatting
18
Linux als DHCP-server
DHCP en Bootp
Werking van DHCP
Configuratie van de server: dhcpd.conf
De DHCP-server
De DHCP-client
De DHCP-relay-agent
DHCP-server failover
Samenvatting
19
Printers delen
Inleiding in Linux-printing
Printers delen oude stijl: LPD
Netwerkprinters delen met CUPS
Vanaf de client naar de CUPS-server
Afdrukken in een Samba-omgeving
Samenvatting
20
Linux als tijdserver
Computertijd
Tijdsynchronisatie met ntpdate
Tijdsynchronisatie met xntpd
De status van xntpd opvragen
Tijd synchroniseren met uw NTP-server
Samenvatting
21
Apache-webserver
De werking van een webserver
Configuratie van de Apache-server
Structuur en configuratiebestanden
Inrichting van httpd.conf
Configuratie van virtuele hosts
Beperken van toegang tot de webserver
Apache beveiligen met OpenSSL
Samenvatting
22
Linux als FTP-server
Ftpd
Vsftp
PureFTPd
Tftp
SFTP
Samenvatting
23
Domain Name System (DNS)
Het DNS-protocol
De inhoud van de DNS-database
Configuratie van DNS
Configuratie van een slaveserver
DNS: volledig configuratievoorbeeld
Samenvatting
24
Linux als mailserver
Introductie werken met mailservers
Sendmail
Postfix
Configuratie van inkomende mail met Procmail
Herdistributie van mail met qpopper
Cyrus IMAPd
Samenvatting
25
Linux-nieuwsservers
Usenet en zelfstandige nieuwsservers
Een eenvoudige nieuwsserver inrichten met Leafnode
Internet News
Samenvatting
26
Configuratie van de Squid-proxy
Introductie
Installatie en initi�le configuratie
Squid beveiligen met ACL�s
Configuratie van gebruikersauthenticatie
Squid en url-filtering
Samenvatting
27
Linux High Availability Clustering
Apache altijd beschikbaar met Heartbeat op SUSE Linux Enterprise Server
Een cluster filesystem installeren
High Availability met Red Hat Cluster Suite
Samenvatting
28
Xen-virtualisatie
Inleiding
Virtualisatiemethoden
Installatie van Xen
De eerste virtuele machine installeren
Beheer van Xen-domains
Samenvatting
29
De webapplicatieserver Tomcat
Dynamische content leveren met de Tomcat-servlet engine
Tomcat in gebruik nemen
Installeren van webtoepassingen
Tomcat beheren met de beheertools
Samenvatting
30
Shellscripting
Inleiding
Basiselementen van een script
Variabelen bewerken
Rekenen in scripts
Werken met flow control
Opties
Afvangen van ongeoorloofde toetscombinaties
Samenvatting
31
Serverbeveiliging
Installatie en configuratie van Kerberos
Installatie en configuratie van VPN-verbindingen
Proactief beheer
Traceren van netwerkverkeer
Openstaande poorten scannen
Configuratie van een IDS
Samenvatting
32
Problemen oplossen
Inleiding
De opstartprocedure
De rol van /etc/sysconfig
De meest voorkomende problemen oplossen
Samenvatting
Index

Meer lezen? Op onze zustersite blog.computercreatief.nl publiceren wij en onze auteurs regelmatig interviews en artikelen met nuttige tips, trucs en andere lezenswaardigheden.

Bij Het Complete Boek: Een Linux-server inrichten hebben wij de volgende aanvullende artikelen gevonden:


Results of blog query (this text will be replaced...)

Meer artikelen over linux op ComputerCreatief.nl

Relevante blogs zoeken...