Handboek Programmeren met Ruby en Rails

Handboek Programmeren met Ruby en Rails

Uitvoering
Boek , 448 pagina's
Auteur
ISBN
9789059403659
Gepubliceerd
2008
€ 29,90
niet meer leverbaar

Geen bedrijf of organisatie kan vandaag zonder automatische informatieverwerking. Hiervoor wordt reeds meer dan een halve eeuw software ontwikkeld, en is software engineering en alles wat daarmee samenhangt een belangrijk deel van onze economie geworden. Ruby-programma’s zijn leesbaar en hierdoor gemakkelijk te begrijpen. U schrijft met Ruby objectgeoriënteerde programma’s met minder coderegels in kortere tijd. De kosten van Ruby-projecten zijn dan ook lager, vergeleken met gelijkwaardige projecten in andere talen. Ruby is bovendien opensourcesoftware, niet aan een firma gebonden, en dus gratis.

Ruby verscheen in 1995 als een niet-commercieel project van de Japanse programmeur Yukihiro Matsumoto en viel direct op door de krachtige programmeermogelijkheden. Ruby is van een hoger niveau dan veel andere programmeertalen: de code is kort, elegant en eenvoudig te onderhouden. Bovendien is Ruby platformonafhankelijk: een Ruby-programma dat onder Windows is ontwikkeld, draait zonder aanpassingen op OS X-, Linux- of Unix-systemen en omgekeerd. Ruby wint de laatste jaren aan populariteit. Dit komt mede door de komst van Rails, de op Ruby gebaseerde ontwikkelomgeving voor webapplicaties. Met Rails ontwikkelt u dynamische websites die met gegevens uit databases werken. Dit Handboek Programmeren met Ruby en Rails behandelt de principes van Ruby en Rails. U maakt met behulp van codevoorbeelden een eigen webwinkel. Tot de behandelde onderwerpen behoren:

 • De ontwikkelomgeving van Ruby verkennen
 • Werken met de bouwstenen van Ruby
 • Objectgeoriënteerd programmeren
 • Foutafhandeling en testen van programma’s
 • Interactie met bestanden, besturingssystemen en netwerken
 • Toegang tot databases
 • Rails: basis, verdieping en afronding
Downloadbare bestanden
Wis filter
 • Ivo Balbaert (op dit moment geen actieve boeken)

  Ivo Balbaert is van oorsprong natuurkundige. Hij studeerde fysica aan de Universiteit van Antwerpen en behaalde daar ook een doctoraat in. Hij bouwde hierna een loopbaan op in de software-industrie als ontwikkelaar analist projectleider op informaticadiensten...
  Balbaert B

Handboek Programmeren met Ruby en Rails

1
Waarom Ruby ?
Softwareontwikkeling
De softwarecrisis
Huidige programmeeromgevingen
En dan komt Ruby
2
De Ruby-omgeving gebruiken
Installatie en verkenning
Ruby uitvoeren
Ruby interactief: irb en fxri
De editor SciTE, commentaar en fouten
Objecten en methoden
Variabelen, methoden en parameters, stringsubstitutie
Methode maken, lokale en globale variabelen
Een klasse maken
Accessors voor de attributen
De uitvoering van een Ruby-script
Opdrachten
Samenvatting
3
De bouwstenen van Ruby
Lege objecten, nil, true en false
Getallen en constanten
Strings
Symbols
Ranges
Datums
Arrays en item
Hashes
Bestanden lezen en schrijven
Opdrachten
Samenvatting
4
Controle- en herhalingsstructuren
Voorwaarden: not, and en or
De controlestructuur if
De controlestructuur case
Eenvoudige herhalingsstructuren
while en until
Toepassing: gegevens lezen tot stopsignaal
Toepassing: regel voor regel lezen met while
Opdrachten
Samenvatting
5
Meer over objecten, klassen en methoden
Objectgeoriënteerd ontwerp
Klassen en methoden
Object(en) en overerving
Overerving in werking
Meer over klassen en methoden
Objectserializatie met marshaling
Objectserializatie met YAML
Lezen en verwerken van XML-bestanden
Opdrachten
Samenvatting
6
Blocks en closures
Codeblokken, methoden en yield
De klasse Proc en lambdas
Samenvatting
7
Modulen
Modulen maken en gebruiken
Klasse- en moduledesign
De module Comparable: objecten vergelijken
De module Enumerable: items doorlopen, zoeken, filteren, sorteren
Samenvatting
8
Reguliere expressies
Maken van reguliere expressies
Patronen maken
Andere technieken
MatchData
Strings en arrays
Samenvatting
9
Foutafhandeling
Mogelijke fouten in een Ruby-programma
Zelf een exception of exceptionklasse maken
Opvangen van een fout met rescue
catch en throw
Samenvatting
10
Documentatie en testen: unittesten
Documentatie en RDoc
Principes van testen, logische fouten en debuggen
Defensief programmeren en testen met raise
Assertions en Test::Unit
Andere aspecten van testen en debuggen
Adviezen voor foutopsporing
Samenvatting
11
Interactie met bestanden, besturingssystemen en netwerken
Input/output, bestanden en mappen, bestandsindelingen
Interactie met het besturingssysteem
RubyGems
Ruby en netwerken
Gedistribueerde (Ruby)-toepassingen
Opdrachten
Samenvatting
12
Toegang tot databases
Ruby en databases
Installatie van de database MySQL en de gem mysql
Het gegevensmodel van ItMedia
Maken van de database en de tabellen
Ondervragen van de database met de gem mysql
De database ondervragen met de bibliotheek DBI
Databasetoegang met ActiveRecord
Samenvatting
13
Rails: de basis
De principes van Rails
Start van de applicatie ITMedia
Scaffolding
Wijzigingen in view-templates
Validatie van ingevoerde gegevens
Samenvatting
14
Rails: verdieping
Het winkelvenster
Gebruik van session voor een winkelwagen
Partial templates
Een toepassing van AJAX
Verwerking van orders
Samenvatting
15
Rails: de afronding
Beveiliging met logins en de filtertechniek
Debuggen, testen en commentaar
Rails expertise: verwijzingen
Overzicht Rails-opdrachten
Samenvatting
Tot besluit
A
Standaardtemplates en documentatie
B
Ontwikkelomgevingen voor Ruby
Ruby in Steel, Developer Edition, The Visual Rails Workbench
NetBeans
Eclipse/Aptana Studio
C
Referenties en links
Links
Referenties
D
Oplossingen van de opdrachten
Index

Meer lezen? Op onze zustersite blog.computercreatief.nl publiceren wij en onze auteurs regelmatig interviews en artikelen met nuttige tips, trucs en andere lezenswaardigheden.

Bij Handboek Programmeren met Ruby en Rails hebben wij de volgende aanvullende artikelen gevonden:


Results of blog query (this text will be replaced...)

Meer artikelen over ruby op ComputerCreatief.nl

Relevante blogs zoeken...