Handboek AutoCAD 2010 & LT 2010

Handboek AutoCAD 2010 & LT 2010

Uitvoering
Boek, 862 pagina's
ISBN
9789059404137
Gepubliceerd
2009
€ 39,90
niet meer leverbaar

AutoCAD is de standaard als het gaat om het computergestuurd tekenen en ontwerpen van allerhande (technische) zaken. De versies 2010 en LT 2010 zijn opnieuw gewijzigd ten opzichte van de voorgaande versies. Met de ribbon (het lint) kunt u op een overzichtelijke manier opdrachten selecteren. Dankzij de Quick properties kunt u eigenschappen van bestaande elementen achterhalen zonder het element eerst te selecteren. In dit complete en praktijkgerichte Handboek neemt auteur Bram Rademaker u op gestructureerde wijze mee de diepte in. In het eerste deel komen de basisfuncties voor beide versies van AutoCAD 2010 aan de orde. Aan de hand van vele voorbeelden en oefeningen worden de belangrijkste aspecten van dit uitgebreide pakket verduidelijkt. Tot de behandelde onderwerpen behoren:

 • AutoCAD inrichten en verkennen
 • Tekenen met AutoCAD
 • Getekende elementen wijzigen
 • Eigenschappen instellen
 • Werken met arceringen
 • Blocks gebruiken, inclusief dynamische en annotative blocks
 • Werken met het AutoCAD DesignCenter, Tool palettes en de ribbon
 • Een eigen user interface maken (customize user interface)
 • Teksten, attributen en tabellen plaatsen
 • Data extraction in AutoCAD 2010
 • Maatlijnen instellen en gebruiken
 • Werken met multileaders
 • Koppelingen maken met andere tekeningen, rasterbestanden, Drawing Web Format-bestanden en DGN-bestanden (Microstation)
 • Opmaken en plotten van tekeningen
 • Tekeningen uitwisselen
 • Opties en systeemvariabelen instellen
 • Stramienen en templates inrichten
 • Werken met 3D in AutoCAD 2010
Downloadbare bestanden
Wis filter
 • Bram Rademaker (op dit moment geen actieve boeken)

  Ir. Bram Rademaker verzorgt al jaren trainingen in CAD-programma s; voor AutoCAD is dat vanaf AutoCAD 12. Daarnaast geeft hij trainingen voor diverse applicaties in AutoCAD. Vanaf AutoCAD 14 schrijft hij eveneens boeken over AutoCAD. Hij is Authorised...
  Rademaker R

Handboek AutoCAD 2010 & LT 2010

1
Kennismaken met AutoCAD (LT) 2010
Introductie
AutoCAD (LT) 2010 starten
Dialoogvensters na het starten
Het AutoCAD-venster
Onderdelen die in alle workspaces voorkomen
Het eigenlijke tekenveld
Het Communication Center
Tussenstand
2
AutoCAD inrichten voor het handboek
Zoomopdrachten
De aansturing van het AutoCAD-venster
Realtime zoomopdrachten
De Help-functie van AutoCAD
Samenvatting zoomacties
De ribbon en het menu in- of uitschakelen
Een eigen workspace inrichten
De tekening in een eigen map opslaan
De onderdelen van de ribbon
Overzicht van de ribbon
3
Omgaan met AutoCAD (LT) 2010
Een nieuwe tekening inrichten
Eenheden in AutoCAD
Annotation scale
Het assenstelsel
De Quick Properties instellen
De opdracht Properties
De vorm van een element met grips wijzigen
Tekeninggrenzen
Het grid en de tekensnap in AutoCAD
Undo en Redo
Opdrachten afbreken of herhalen
Het gebruik van de muis in AutoCAD
4
Een stramien opzetten
Instellingen regelen
De stramienlijnen tekenen
Stramienaanduidingen tekenen
Tekst plaatsen
De stramienlijnen anders weergeven
Maatlijnen plaatsen
Wat zit inmiddels in de tekening?
Kennismaking met plotten
Een template maken
5
Functies voor tekenen
Overzicht 2D-tekenfuncties
Werken met coördinateninvoer
Directe invoer
Z-coördinaat
Invoermethoden combineren
Hoeken afronden
De lijnen omzetten naar een polylijn
Een ander assenstelsel gebruiken (UCS)
6
Werken met object snaps
De werking van object snaps
De polaire snap
Zoeken naar op elkaar liggende elementen
Een assenstelsel onder een hoek plaatsen
Werken met views
De object snaps Extension en Parallel
7
Functies voor wijzigen
Overzicht functies voor wijzigen
De werking van wijzigingsfuncties in AutoCAD
Grips
Selectiemethoden
Werken met het Klembord
Wijzigingsopdrachten
Draworder
Oefeningen met wijzigingsopdrachten
8
Eigenschappen in AutoCAD
Eigenschappen van elementen
Kleur
Lijntypen
Lineweight
Plotstijlen
Eigenschappen achteraf wijzigen
Eigenschappen van meer elementen
Filteren met Quick Select
Eigenschappen ByLayer instellen
Eigenschappen ByBlock instellen
Eigen lijntypen gebruiken
9
Lagen
Inleiding
Layer Settings
De Layer Properties Manager
Werken met lagen
Nieuwe lagen definiëren
De actieve laag instellen
Elementen naar een andere laag verplaatsen
Een laag op slot zetten
Meer lagen filteren en selecteren
Reconcile layers
10
Arceringen
De werking van arceringen
Mogelijkheden om arceringen te wijzigen
Het programma de begrenzing laten sluiten
Een eigen arcering opgeven
Arceringen met verlopen
Mogelijkheden voor de begrenzingen
Arceringen verbergen
Arcering onder verschillende hoeken plaatsen
Werken met de optie Annotative
Aangepaste arceringen
11
Teksten, tabellen en data extraction
Single-line tekst en multiline tekst
Uitlijnpunten van tekst
Een andere tekststijl gebruiken
Tekst wijzigen
Check Spelling en Taal instellen
Multiline tekst gebruiken
Tabellen in AutoCAD (LT) 2010
12
Werken met maatlijnen
De maatlijn
De associatieve werking van maatlijnen
De opbouw van maatlijnen
Maatlijnen wijzigen
Maatlijnstijlen
Lineaire maatlijnen
Aligned maatlijnen
Substijlen in maatlijnstijlen
Zelf een beëindiging maken en instellen
Doorgaande maatlijnfuncties
Speciale functies voor maatlijnen
Werken met multileaders
Multileader style
13
Werken met constraints
Inleiding
Werken met geometrische constraints
De functie Autoconstrain
Dimensional constraints
Maatlijnen naar constraints omzetten
Andere voorbeelden van constraints
14
Blocks
Inleiding
De interne definitie van een block
Eigenschappen van een blockdefinitie
De weergave van een block
Een block maken
Nieuwe verwijzing naar blockdefinitie plaatsen
Blocks spiegelen
Bijzondere verschalingsfactoren van blocks
Annotative scales
Blocks en tekeningen
Blocks wijzigen
Eigenschappen in blockdefinities
De naam van een block wijzigen
Werken met ingesloten blocks
Externe bibliotheken
15
Blocks wijzigen, attributen en dynamische blocks
Attributen
Annotative blocks maken
Werken met dynamische blocks
Dynamische blocks maken (1)
16
DesignCenter, Tool palettes en GUI-aanpassingen
Inleiding
De opbouw van het DesignCenter
Met DesignCenter definities uit andere tekeningen halen
De functie History
Arceringen plaatsen met het DesignCenter
Werken met Tool palettes
Custom arceringen aan een Tool palette toevoegen
Tool palettes exporteren en importeren
De interface van AutoCAD aanpassen
Verkorte opdrachten
De Action Recorder van AutoCAD 2010
17
Koppelingen met andere bestanden
Het beginsel van referentietekeningen
Tekeningen als referentietekening koppelen
De gevolgen van de koppeling
De functie Clip
Bind-mogelijkheden van referentietekeningen
Koppelingen met referentietekeningen herstellen of vervangen
Mogelijkheden van referentietekeningen
Werken met PDF-onderleggers
DWF-onderleggers
Rasterafbeeldingen
Bewerken van rasterafbeeldingen
OLE-koppelingen
Uitwisseling met DGN-bestanden
Een DGN-onderlegger gebruiken
Een DGN-bestand importeren
DWG-bestand naar DGN-bestand exporteren
Een geografische locatie toevoegen
18
Plotstijlen en plotten in modelspace
Plotten in AutoCAD
Tekening plotten naar de bestandsindeling DWF
Plotstijltabellen
Kenmerken van plotstijltabellen
Een nieuwe plotstijltabel maken
Een andere tekening plotten in modelspace
Gebruik van kaders en een stempel
Een andere plotter installeren
19
Plotten in paperspace
Paperspace en lay-outs
Viewports in lay-outs
Een nieuwe lay-out maken
De lay-out inrichten
De schaal van de viewport opvragen en instellen
Lagen in viewports
Plotten naar PDF
Lijntypen, teksten, maatlijnen en arceringen in paperspace
Lay-out exporteren naar model
Tekeningen uitwisselen met Publish
20
Tekeningen uitwisselen
De DWF-viewer
eTransmit
Bestanden van tekeningen compacter maken
Tekeningen controleren op fouten
Drawing standards in AutoCAD 2010
21
Options, systeemvariabelen en templates
De opdracht Options
Systeemvariabelen
Werken met AutoCAD-templates
22
Werken in 3D met AutoCAD 2010
Inleiding
Overzicht van de functies voor tekenen en wijzigen in 3D
3D-wijzigingsopdrachten voor vlakken
Vormen combineren
Standaard-3D-weergaven
Overzicht koppelingen assenstelsels aan views
Werken met camera's
SteeringWheels
Prestaties in 3D
Walk and Fly
23
Presenteren en bewerken in 3D
Werken met visual styles
Renderacties
Lichtbronnen toevoegen
Zelf lichtbronnen toevoegen
Materialen gebruiken
Revolve
Werken met section planes
Printen in 3D
Index

Meer lezen? Op onze zustersite blog.computercreatief.nl publiceren wij en onze auteurs regelmatig interviews en artikelen met nuttige tips, trucs en andere lezenswaardigheden.

Bij Handboek AutoCAD 2010 & LT 2010 hebben wij de volgende aanvullende artikelen gevonden:


Results of blog query (this text will be replaced...)

Meer artikelen over autocad op ComputerCreatief.nl

Relevante blogs zoeken...