Social Service Design

Social Service Design

Anders kijken, denken en werken in maatschappelijke vraagstukken en publieke dienstverlening

Uitvoering
Paperback, kleur , 384 pagina's
ISBN
9789089655653
Gepubliceerd
2022
€ 36,99

Als professional in een publieke organisatie heb je het niet makkelijk. Aan jou de taak om te zoeken naar een nieuwe balans tussen welzijn, welvaart en welbevinden. Dat gaat niet vanzelf. Steeds meer sociale vraagstukken schreeuwen om antwoord, maar je vertrouwde denk- en werkwijzen leiden niet tot oplossingen. Bovendien stellen mensen almaar hogere eisen aan dienstverlening, terwijl tegelijkertijd niet iedereen kan meekomen in de maatschappij. In deze dynamiek moet jij interventies of diensten ontwerpen die voor iedereen werken. Vandaag, morgen én overmorgen.

Dit boek helpt daarbij. Het laat zien hoe je opgaven die (te) taai leken toch kunt tackelen. Hoe je dienstverlening toekomstgericht ontwerpt, verbetert en vernieuwt. Hoe je mensen en hun leefwereld daarbij centraal zet. En hoe je tegelijkertijd werkt aan betere relaties tussen alle betrokkenen. Met een praktisch raamwerk om je aan- pak te bepalen en handvatten op basis van ratio, empathie en verbeeldingskracht: drie competenties die elke professional heeft en met dit boek (verder) kan ontwikkelen. Het boek verbindt inzichten uit verschillende vakgebieden aan de kracht van co-creatie en de magie van verbeelding.

  • Innoveer vanuit echt begrip van mensen en hun leefwereld.
  • Leer hoe je de (denk)kracht van de juiste betrokkenen benut en stimuleert.
  • Met handige tips en concrete handvatten om meteen aan de slag te gaan.

Social Service Design staat op de longlist van het Managementboek van het Jaar 2023.

Wis filter
  • Boudewijn Bugter

    Boudewijn Bugter

    Boudewijn Bugter (1978) is innovatieadviseur en directeur bij theRevolution het bureau dat hij bijna tien jaar geleden startte. Hij ontdekte in twintig jaar advieswerk in bedrijfsleven en vooral (semi-)overheid zijn roeping: werken aan een maatschappij...
    Bugter B

Social Service Design

Voorwoord
Innoveren op het snijvlak van maatschappelijke vraagstukken en publieke dienstverlening
1
Waarom publieke professionals anders moeten kijken, denken en werken
2
#HoeDan: social service design in de praktijk
3
De skills van de social service designer: wat je moet kennen, kunnen en combineren
4
#WieDan: rollen en verantwoordelijkheden in een social service design-traject
5
Afbakenen: de publieke waarde(n), het domein, en de schaal bepalen
6
Belanghebbenden betrekken: de juiste partijen voor de juiste rol uitnodigen
7
Reconstrueren en deconstrueren: (de geschiedenis van) het vraagstuk en de context begrijpen
8
Systeemdenken: het verhaal van het systeem en de verandering vertellen
9
Toekomstverkennen en scenariodenken: een nieuw perspectief formuleren en de route uitstippelen
10
Portfoliodenken en programmatisch werken: structuur en samenhang brengen
11
Experimenteren, integreren, verspreiden en opschalen: publieke waarde realiseren
12
Evidence-based werken: data als vertrekpunt of evaluatie van keuzes
13
Leefwereld en levensgebeurtenissen: begrijpen hoe iemands leven eruitziet
14
Behoeften, gedrag en ervaring: begrijpen hoe gebeurtenissen doorwerken wat iemand nodig heeft, beleeft of doet
15
Oordeelsvorming: begrijpen hoe iemand een situatie of gebeurtenis interpreteert
16
Mentale modellen: begrijpen hoe iemand naar de wereld kijkt – en waarom
17
Identiteit en cultuur: begrijpen wie iemand is en wat iemand vormt
18
Een blik in de spiegel: empathie begint met begrijpen hoe je zelf in elkaar zit
19
Bewust de ‘empathy wall’ slechten: praktische handreikingen
20
Abductie: de logica van verbeeldingskracht
21
(Re)framing: het startpunt en de toetssteen van verbeeldingskracht
22
Creativiteit: de motor van verbeeldingskracht
23
Collectiviteit: de dynamiek van verbeeldingskracht
24
Kijken, voelen en emergentie: de magie van verbeeldingskracht
25
Closing the loop: verandering, inzichten en oplossingen ‘verhaalbaar’ maken
Tot slot
Mille grazie
Over de auteur
Verantwoording en geraadpleegde literatuur
Appendix

Meer weten over Innovatie? Er is meer! Op ons blog blog.vanduurenmanagement.nl publiceren wij en onze auteurs regelmatig interviews en artikelen met ervaringen, expertise en best practices om jou te helpen groeien als professional.

Deze artikelen gaan net als Social Service Design over Innovatie en vind je misschien ook interessant.


Results of blog query (this text will be replaced...)

Andere relevante artikelen in de categorie op blog.vanduurenmanagement.nl .

Relevante blogs zoeken...