Coachen vanuit de positieve psychologie

Coachen vanuit de positieve psychologie

Hoe je gedrag leert begrijpen en beïnvloeden

Uitvoering
Hardcover, zwart-wit , 224 pagina's
Auteur
ISBN
9789089656025
Gepubliceerd
2021
€ 32,99

Mensen lopen om tal van redenen vast in hun werk: ze ervaren te veel werkdruk, voelen zich onvoldoende gewaardeerd of hebben een moeizame relatie met een of meer collega’s. Als gevolg van deze problemen worden ze ontevreden of vinden ze het steeds lastiger hun werkzaamheden effectief en met plezier uit te voeren. En zo ontstaan vervelende situaties waar ze niet altijd alleen uitkomen.

Als coach bied je hulp om het functioneren van deze mensen te verbeteren, zowel persoonlijk als professioneel. Om dat succesvol te kunnen doen, is een psychologische gereedschapskist een essentieel hulpmiddel. Voor de belangrijkste psychologische concepten is dit boek schatplichtig aan de Transactionele Analyse (TA) en het Process Communication Model (PCM). De positieve psychologie fungeert daarbij als leidraad; de talenten en kwaliteiten van mensen vormen samen met het doorbeken van storende ingesleten gedragspatronen het uitgangspunt. Zo zorg jij er als coach voor dat je cliënt het beste uit zichzelf haalt.

Coachen vanuit de positieve psychologie laat je de essentie zien van het begeleiden van cliënten: het begrijpen en positief beïnvloeden van gedrag. De tools en inzichten die je in dit boek vindt, dragen bij aan duurzame gedragsverandering.

Behalve voor coaches is dit boek ook geschikt voor iedereen die mensen in organisaties begeleidt in hun ontwikkeling.

  • Leer coachen aan de hand van psychologische concepten
  • Pas de positieve psychologie toe als leidraad in je werk
  • Ga direct aan de slag met opdrachten uit de dagelijkse praktijk

Wis filter
  • Manon Bongers

    Manon Bongers

    Manon Bongers is expert op het gebied van gedrag van mensen in organisaties. Ze is trainer coach therapeut internationaal erkend opleider en supervisor in de Transactionele Analyse en gecertificeerd trainer in het Process Communication Model . Sinds 2006...
    Bongers B

Coachen vanuit de positieve psychologie

Voorwoord
1
Leren en ontwikkelen
1.1
Coaching
1.2
Psychologische theorieën
1.3
Verwachtingsmanagement
1.4
Leidraad voor een ontwikkelplan
1.5
Gedragsverandering
2
Inzicht in je persoonlijkheid
2.1
Opbouw van je persoonlijkheid
2.2
Van troebele naar heldere glazen
2.3
Persoonlijkheid en gedrag
2.4
Je functioneren optimaliseren
3
Effectieve communicatie in de coachrelatie
3.1
Brillen op de wereld
3.2
Effectieve en ineffectieve coachstijlen
3.3
Transacties en communicatieregels
3.4
Vormen van aandacht
3.5
Breinleren
4
Gewoontepatronen
4.1
Elementen van gewoontepatronen
4.2
De gewoontecirkel
4.3
Het gevoel-o-gram
4.4
De gedragscyclus
4.5
Het permissiewiel
5
Autonomie-bevorderend coachen
5.1
Probleemontkenning
5.2
Passieve gedragingen
5.3
Passiviteitscyclus
5.4
Een groeibelemmerende relatie
5.5
Een groeibevorderende relatie
6
Persoonlijkheidstypen en communicatievoorkeuren
6.1
Persoonlijkheidshuis
6.2
Karaktersterkten
6.3
Voorkeurspercepties
6.4
Persoonlijkheidsaspecten
6.5
Communicatiekanalen
6.6
Een vertrouwensrelatie opbouwen
6.7
Interactiestijlen
7
Persoonlijkheidstypen en motivatievoorkeuren
7.1
Omgevingsvoorkeuren
7.2
Psychologische behoeften
7.3
Fase en faseren
7.4
Ontwikkelingsstadia en ontwikkelthema
7.5
Miscommunicatie
7.6
Distress
8
Persoonlijkheidstypen en gedragspatronen
8.1
Zelfinzicht en bewustwording
8.2
Gedragspatronen Gestructureerd denker
8.3
Gedragspatronen Doorzetter
8.4
Gedragspatronen Harmoniser
8.5
Gedragspatronen Rebel
8.6
Gedragspatronen Promotor
8.7
Gedragspatronen Dromer
Bronnenlijst
Index

Meer weten over Coaching & training? Er is meer! Op ons blog blog.vanduurenmanagement.nl publiceren wij en onze auteurs regelmatig interviews en artikelen met ervaringen, expertise en best practices om jou te helpen groeien als professional.

Deze artikelen gaan net als Coachen vanuit de positieve psychologie over Coaching & training en vind je misschien ook interessant.


Results of blog query (this text will be replaced...)

Andere relevante artikelen in de categorie op blog.vanduurenmanagement.nl .

Relevante blogs zoeken...